Suradnja

GUIDE for YOU – Partnerski program

Smatrate da imate autentičnu ponudu kojom možete doprinjeti i obogatiti boravak gostiju?

Imate kreiranu kvalitetno kulturno-turističku ponudu i proizvod, gastronomski ste jedinstveni, nudite usluge koje su jedinstvene turističkom tržištu?

Kako bi vas uvrstili i postali GUIDE for YOU – partner, molimo vas da ispunite putem upitnika tražene podatke. Po primitku prijave kontaktirat ćemo vas najkasnije u roku od dva radna dana te poslati sve potrebe informacije. Za ispunjavanje upitnika pogledajte kontakt stranicu.

Kontakt