Politika privatnosti

Poštovani korisnici,

 

U cilju ostvarivanja prava na zaštitu vaših osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) tražimo i tražiti ćemo vašu suglasnost o korištenju vaših osobnih podataka.

 

 

Davanje suglasnosti odnosi se na vaše osobne podatke koje tvrtka GUIDE for YOU d.o.o. posjeduje,

 

• Ime i prezime
• Adresa e-pošte
• Telefonski broj
• Poslovna adresa
• Naziv i adresa tvrtke za koju radite
• OIB tvrtke

 

 

te može provoditi interakciju/komunikaciju u svojstvu poslovnog korisnika, dobavljača, poslovnog partnera i slično. To između ostalog obuhvaća i osobne podatke prikupljene na internetu ili izvan njega. Sigurni smo da je i bez ove uredbe GUIDE for YOU, vlasnik aplikacije GUIDE for YOU, ponašao se u skladu sa istim pravilnikom, no budući da postoje informacije koje su nejasne, kontaktirajte nas putem kontakt forme ili direktno putem mail-a na info@guideforyou.info i rado ćemo odgovoriti na sve vaše upite.

 

Iskoristite jedan od komunikacijskih kanala i omogućite nam da vas upoznamo ili riješimo vaš upit, samo tako možemo saznati vaša očekivanja i odgovoriti na postavljena pitanja. Na svako vaše pitanje odgovoriti ćemo u većini slučajeva odmah, odnsono najkasnije u roku 24 h.

 

 

GUIDE for YOU .d.o.o.,
HR -51211 Matulji, Frlanska cesta 1
OIB: 15401690100
GSM: +385 91 2737 250
info@guideforyou.info