Opći uvjeti

UVJETI KORIŠTENJA I PRAVNE ODREDBE

Opći uvjeti korištenja internet stranice guideforyou.info

 • Značenje izraza

Vlasnik Internet stranice www.guideforyou.info je GUIDE for YOU d.o.o., OIB: 15401690100, sa sjedištem u HR-51211 Matulji, Frlanska ceta 1 (u daljnjem tekstu: „Vlasnik“). GUIDE for YOU je Internet stranica putem koje Vlasnik pruža informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u ponudi Vlasnika. Korisnik Internet stranice www.guideforyou.info je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici www.guideforyou.info. Internet stranica podrazumijeva sve Internet stranice i njihove dijelove koje se nalaze unutar domene.

 • Općenito

Ovi Opći uvjeti korištenja Internet stranice www.guideforyou.info (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internet stranice www.guideforyou.info. Korištenjem ovih Internet stranica, Korisnici iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internet stranice www.guideforyou.info u skladu s istima. Pravo korištenja ovih Internet stranica osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do tehničkih problema pri radu Internet mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Vlasnika, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Vlasnika.

 • Promjena Općih uvjeta korištenja

Vlasnik zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica. Isto tako, Vlasnik može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Vlasnik zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata. Ukoliko dođe do promjene Općih uvjeta korištenja, a Korisnik nastavi koristiti Internet stranice www.guideforyou.info smatra se da prihvaća Opće uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Općih uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na Internet stranicama www.guideforyou.info. Svako korištenje predmetnih Internet stranica, osim upoznavanja s izmjenama Općih uvjeta korištenja, od strane Korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena.

 • Ponašanje korisnika

Obveza i dužnost Korisnika je koristiti Internet stranicu www.guideforyou.info isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korisnici ne smiju putem ovih Internet stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Vlasnika, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Bilo kakvo ponašanje Korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni Vlasnika ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Korisnika u korištenju ili uživanju u Internet stranicama www.guideforyou.info strogo je zabranjeno. Korisnik ne smije koristiti Internet stranice www.guideforyou.info za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje Korisnika Internet stranica www.peris.cona to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja izravnu ili neizravnu konkurenciju, ili potencijalu konkurenciju Izdavaču.

 • Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na Internet stranicama www.guideforyou.info vlasništvo su Vlasnika te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, slikama, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Vlasnik je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju Internet stranice www.guideforyou.info neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta. Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih Internet stranica i/ili bilo kojih materijala, podataka, fotografija, tekstova objavljenih na ovim Internet stranicama i/ili bilo kojih drugih dijelova ovih Internet stranica bez pisanoga odobrenja Izdavača. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava, pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa Internet stranice www.guideforyou.info, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetoga materijala. Korisnik može sa Internet stranice www.guideforyou.info preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe. Korisnik se izričito obvezuje da na Internet stranicama www.guideforyou.info neće postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obveze. Do saznanja je li neki od materijala na Internet stranici zaštićen nekim od prava, Korisnik mora doći samostalno, pa stoga Vlasnik nije u obvezi takve informacije iznositi ili objaviti. Postavljanjem materijala od strane Korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio Internet stranica www.guideforyou.info, Korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima dao Vlasniku pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo ne isključivog iskorištavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, objavljivanja, prevođenja i distribucije takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

 • Računalna oprema

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internet stranica www.guideforyou.info, isto tako samostalno snosi i sve s tim povezane troškove. Vlasnik isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari Korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja Interneta.

 • Privatnost

Korisnik je suglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera te nemaju status povjerljivih informacija pa stoga Vlasnik može nadzirati sadržaj komunikacije Korisnika bez njegovog znanja i posebnog odobrenja.

 • Zaštita privatnosti Korisnika i upotreba kolačića (cookies)

Kolačić (cookie – u daljnjem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se pohranjuje na računalo Korisnika od strane Internet stranice koju Korisnik posjećuje. Kolačići obično spremaju postavke Korisnika te postavke za Internet stranicu, a kao što su preferirani jezik ili adresa. Nakon što Korisnik naknadno opet posjeti istu Internet stranicu, Internet preglednik povratno odašilje kolačiće koji pripadaju toj Internet stranici. Time se omogućava Internet stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama Korisnika. Kako bi se osigurao pravilan rad Internet stranice www.guideforyou.info, daljnja unaprjeđenja te poboljšanja iskustva Korisnika u pregledavanju, Internet stranica www.guideforyou.info na računalo Korisnika pohranjuje malenu količinu informacija (kolačiće). Korištenjem Internet stranica www.guideforyou.info bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na računalo Korisnika, Korisnik prihvaća korištenje i pohranu kolačića na svoje računalo. Ukoliko Korisnik ne pristane na pohranu kolačića pohranjivanje istih na računalu Korisnika bit će onemogućeno, a Korisnik će i nadalje biti u mogućnosti pregledavati Internet stranicu www.guideforyou.info, s time da mu pojedine mogućnosti Internet stranice neće biti dostupne. Pojedinosti o kolačićima, načinu njihova korištenja, pohranjivanja i blokiranja nalaze se na Internet stranici www.guideforyou.info pod rubrikom „Upotreba kolačića“.

 • Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Korisnik je suglasan da Internet stranice www.guideforyou.info koristi isključivo na svoju vlastitu odgovornost. Izdavač kao niti bilo koja osoba povezana s Izdavačem ne jamče ni na koji način da upotreba Internet stranica www.guideforyou.info neće biti prekinuta, ili da će se odvijati bez poteškoća u radu. Isto tako, Vlasnik nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom Internet stranica www.guideforyou.info kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane putem predmetnih Internet stranica. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je suglasan da Vlasnik nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na Korisniku. Vlasnik ni u kojem slučaju nije odgovoran za nikakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internet stranica www.guideforyou.info, djelomično ili u cijelosti.

 • Naknada štete

Korisnik korištenjem Internet stranica www.guideforyou.info izričito potvrđuje kako neće smatrati odgovornim Vlasnika, njegove podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem Internet stranica www.guideforyou.info od strane Korisnika.

 • Završne odredbe

Za sve pravne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem Internet stranica www.guideforyou.info nadležan je stvarno nadležni sud sa sjedištem u Opatiji. GUIDE for YOU d.o.o. se obvezuje na zaštitu vaših osobnih podatka. S time vas upoznaje tekst u nastavku. Molimo vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

Zaštita osobnih podataka – općenito

Osobne podatke ponajprije prikupljamo radi, što učinkovitijeg odgovora na vaš upit, promocije naših usluga, naše interne statističke obrade podataka. Svi prikupljeni podaci pokriveni su sustavom Politike zaštite osobnih podataka. 

 • Vrijeme trajanja Politike privatnosti

U trenutku dostavljanja vaših podataka vi pristajete da kontaktiramo s vama te ulazite na našu mailing listu – trenutak ulaska vaš je izričit pristanak na kontakt. Zaštita je privatnosti vaših podataka trajna, a u svakom trenutku možete tražiti isključenje s naše mailing liste. Nakon toga podaci se više ne koriste od strane GUIDE for YOU d.o.o. za trgovinu i usluge, osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka.

 • Sadržaj Politike privatnosti

Vašu e-adresu i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo i ne stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez vašeg pristanka. Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtijevamo od vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na svoje stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama. Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo podatke koje prikupimo na svojim internetskim stranicama nikome izvan GUIDE for YOU d.o.o. za trgovinu i usluge bez vaše dozvole, osim:

 1. u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza,
 2. u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu,
 3. u slučajevima kada ste vi sami objavili te podatke ( čl. 7., st. 3., toč. 1., 2., 3. i 4. Zakona o zaštiti osobnih podataka ),
 4. u slučajevima kad je uključenost druge strane neophodna za ispravno funkcioniranje stranica. U takvim slučajevima, a prije dostave osobnih podataka, druga se strana obvezuje na čuvanje poslovne tajne,

Popunjavajući formulare na našoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše Politike privatnosti i u njoj navedenim uvjetima.

 • Tajnost podataka

Želimo jasno reći da prilikom posjeta ovim stranicama vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da drugim stranama nećemo otkrivati podatke koje smo zaprimili, osim u slučajevima navedenima u prethodnome poglavlju.

 • Statistika poslužitelja

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih internetskih poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam da svoje stranice prilagodimo na način da budu što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine internetske preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica.)

 • Upotreba kolačića (Cookies)

Kako bi se olakšalo pregledavanje naših internetskih stranica, naš poslužitelj globalne mreže koristi kolačiće. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo. Kolačići koje naš internetski poslužitelj postavlja brišu se automatski s vašeg računala na kraju sesije, odnosno onog trenutka kada napustite naše stranice. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako podešen.

 • Poruka elektroničkom poštom

Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-poštu) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bilo putem e-pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva.

 • Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

 • Ankete i upitnici

Povremeno na svojim stranicama provodimo ankete i upitnike. Podaci koje prikupimo tim anketama i upitnicima koriste se isključivo za potrebe Vlasnika. Ako na nekoj našoj stranici objavimo uzorak odgovora na anketu, takav uzorak ne sadržava osobne podatke.

 • Promjene i prestanak uvjeta korištenja

GUIDE for YOU d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove internetske lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni.

Zaštita privatnosti Korisnika i upotreba kolačića (cookies)

 • Što su kolačići

Kolačić (cookie – u daljnjem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se pohranjuje na vaše računalo od strane Internet stranice koju posjećujete. Kolačići obično spremaju vaše postavke te postavke za Internet stranicu, a kao što su preferirani jezik ili adresa. Nakon što naknadno opet posjetite istu Internet stranicu, Internet preglednik povratno odašilje kolačiće koji pripadaju toj Internet stranici. Time se omogućava Internet stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama.

 • Koja je svrha kolačića?

Kako bi se osigurao pravilan rad Internet stranice www.guideforyou.info daljnja unaprjeđenja te poboljšanja vaših iskustava u pregledavanju, Internet stranica www.guideforyou.info na vaše računalo pohranjuje malenu količinu informacija (kolačiće).

 • Koje informacije kolačići mogu pohranjivati?

Kolačići mogu pohranjivati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako vi to omogućite. Naime, Internet stranica www.guideforyou.info ne može dobiti pristup informacijama koji im vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti vaše postavke Internet preglednika kako bi mogli sami birati hoćete li zahtjeve za pohranu kolačića odobriti ili odbiti, pobrisat spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju Internet preglednika i slično.

 • Pristanak na pohranjivanje kolačića

Korištenjem Internet stranica www.guideforyou.info bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na Vaše računalo, prihvaćate korištenje i pohranu kolačića na vaše računalo. Ukoliko ne pristanete na pohranu kolačića, pohranjivanje istih na vašem računalu bit će onemogućeno, a vi ćete i dalje biti u mogućnosti pregledavati Internet stranicu www.guideforyou.info, s time da vam pojedine mogućnosti Internet stranice neće biti dostupne.

 • Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem Internet pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na Internet stranici www.guideforyou.info .

 • Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju Internet preglednika. Pomoću privremenih kolačića web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

 • Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju pohranjeni na računalu nakon zatvaranja Internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivat prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

 • Što su kolačići prve strane?

Kolačići prve strane dolaze s web-mjesta koje posjećujete, a mogu biti stalni ili privremeni. Uz pomoć tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom slijedećeg posjeta tom web-mjestu.

 • Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje posjećujete. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

 • Koristi www.peris.co kolačiće?

Internet stranica www.guideforyou.info koristi kolačiće kako bi Vam se omogućilo što bolje korisničko iskustvo.

 • Kakve kolačiće koristi www.guideforyou.info i zašto?

Privremeni kolačići (Session cookies) – to su privremeni kolačići koji istječu (i automatski se brišu) kada zatvorite Internet preglednik. Internet stranica www.guideforyou.info koristi session cookies kako bi omogućila pristup sadržaju i omogućila komentiranje (što činite kada se prijavite sa svojim podacima na web stranicu). Trajni kolačići (Persistent cookies) – obično imaju datum isteka daleko u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku, sve dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Internet stranica www.guideforyou.info  koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što su “Ostanite prijavljeni”, što korisnicima olakšava pristup portalu kao registriranom korisniku. Također koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati Internet stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.

 • Postoje li na Internet stranici www.guideforyou.info kolačići treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji na vaša računala pohranjuju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane Internet stranice www.guideforyou.info, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućujemo: 

Društvene mreže – korisnici mogu dijeliti objave na društvenim mrežama Facebook i Google+ koje će na vaše računalo pohraniti kolačiće.

Mjerenje posjećenosti – Internet stranica www.guideforyou.info koristi servis za mjerenje posjećenosti, a to je Google Analytics. Ukoliko želite onemogućiti da navedeni servisi pohranjuju kolačiće na vašem računalu, možete blokirati predmetne kolačiće.

Opća informacija o zaštiti osobnih podataka

GUIDE for YOU d.o.o., kao voditelj obrade podataka, daje ove Informacije o zaštiti podataka, vezano uz Obrade osobnih podataka i pravila povezanih sa slobodnim kretanjem osobnih podataka, sve obzirom, je obveznik primjene odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016.godine (dalje u tekstu: Opća uredba).

Voditelj obrade će pri obradi osobnih podataka poduzeti sve mjere zaštite osobnih podataka od povrede osobnih podatka, uključujući sve legitimne, tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, da se podatci zaštite uključujući od bilo kakve neovlaštene obrade, bilo vanjske (od strane podizvođača, dobavljača, drugih korisnika usluga, neovlaštenih trećih) bilo interne, podrazumijevajući da će se u cijelosti pridržavati zahtjeva i načela Opće uredbe.

Sadržaj:

1. Voditelj obrade podataka – identitet i kontakt podatci
2. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka
3. Svrha obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podatci i pravna osnova obrade
4. Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka
5. Način prikupljanja i primanja podataka
6. Mjesto pohrane i da li će podatci biti preneseni u treću zemlju – ukoliko se prenose
7. Razdoblje u kojem će osobni podatci biti pohranjeni odnosno kriteriji po kojima će se utvrditi razdoblje pohrane
8. Pravo ispitanika: na pristup osobnim podacima, ispravak osobnih podataka, njihovo brisanje po proteku navedenoga razdoblja čuvanja, ograničenje obrade, prava na prenosivost podataka te pravo prigovora na obradu, pravo na povlačenje privole ukoliko je osnova privola , pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu
9. Je li davanje podataka zakonska ili govorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora ili je li ispitanika obvezan dati podatke i koje su posljedice ako se podatci ne daju
10. Sigurnosna zaštita podataka

1.Voditelj obrade podataka – identitet i kontakt podatci

Naziv voditelja obrade: MLADEN ŠTEFANČIĆ / Kontakt: +385 91 2737250  uz napomenu „ zaštita podataka“, ili na mail: info@guideforyou.info

2.Vezano uz obradu podataka i ostvarivanje prava vezano uz istu možete nas kontaktirati vezano uz sve informacije o našoj politici/ postupcima/ protokolima/ zaštite podataka putem službenika za zaštitu podataka.

Kontakt službenika: info@guideforyou.info

Sukladno odredbi čl. 37. Opće uredbe imenovali smo službenika za zaštitu podatka, temeljem njegovih stručnih kvalifikacija i stručnog znanja o pravu i praksama u području zaštite podataka. Službenik za zaštitu podataka uz ostalo vodi brigu o zakonitosti obrade Vaših osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi propisa o zaštiti osobnih podataka, upozorava nas na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja, upoznaje sve osobe koje sudjeluju u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka, te Vam omogućuje ostvarivanje Vaših prava. Osigurali smo da službenik na primjeren način i pravodobno bude uključen u sva pitanja vezana uz zaštitu Vaših podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka obvezan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

3. U koju svrhu vršimo obradu Vaših podataka i što  je pravna osnova za obradu:

Vaši osobni podatci koje obrađujemo  uključuju podatke kao što su ime, prezime, spol, naziv tvrtke, OIB, adresa e-pošte / službena ili kućna adresa / broj mobilnog telefona, a u posebnim slučajevima i Vaše fotografije, video i audio snimke,  korisnička imena i sl.

Za svaku obradu osobnih podataka jasno ćemo Vam ukazati na osnovu i zakonitost obrade kako je nastavno navedeno.

Ovisno o svrsi obrade  podataka, pravna osnova za obradu Vaših podataka može biti koja od nastavno navedenih:

 • propis nas obvezuje na obradu podataka
 • izvršavanje ugovora ili sklapanja ugovora
 • Vaša privola = privola Ispitanika
 • naš legitimni interes koji se temelji na: potrebi poboljšanja naših proizvoda i usluga, u cilju boljeg razumijevanja Vaših potreba i očekivanja te Vaših interesa vezanih uz naše proizvode i usluge te potrebi da spriječimo prijevare i pronevjere, te da osiguramo sigurno i ispravno funkcioniranje uređaja/web-lokacije/aplikacija, te poboljšanje istih (u slučaju kada ih koristimo.)

 4.Kome prosljeđujemo Vaše osobne podate:

Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim primateljima osim ako nas vi za to ne ovlastite ili ih moramo dostaviti radi ispunjenja ugovorne obveze koju imamo prema Vama. Osiguravamo da naši partneri/povezana društva vaše osobne podatke obrađuju na način sukladan zakonskim propisima i ovlastima radi ispunjenja ugovora odnosno svrhe u koju su osobni podaci dani te radi naših zakonskih  obveza kako bismo spriječili nezakonita postupanja.

Samo ako ste nam dali privolu na dobrovoljan i nedvojben način – u svrhe izravnog marketinga vaše osobne podatke obrađuje treći voditelj obrade u skladu s vlastitim uvjetima i odredbama te pravilima privatnosti. Pažljivo pročitajte pravila  treće osobe prije nego što date suglasnost o otkrivanju informacija o sebi.

Vaše osobne podatke možda će obrađivati i pouzdani treći pružatelji usluga.

Pouzdanim trećim osobama povjeravamo dio poslovnih zadataka koje obavljaju u naše ime. Pružamo im samo informacije potrebne za izvršavanje usluge iz ugovora te zahtijevamo da ne upotrebljavaju vaše osobne podatke u koje druge svrhe.  Poduzeli smo sve primjerene mjere kako  bismo se utvrdili da te treće osobe štite vaše osobne podatke.

Slijedom navedenog  usluge obrade vaših osobnih podataka možemo povjeriti:

 • trećim osobama potrebnima za dostavljanje proizvoda, npr. usluge pošte / dostavljanja;
 • trećim osobama koje nam pomažu u pružanju tehničke podrške kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanja baza podataka, kao i softvera i aplikacija koje mogu sadržavati vaše podatke (takve usluge ponekad podrazumijevaju dopušten pristup vašim podacima da bi mogle izvršiti nužne zadatke);

5.Na koji način prikupljamo Vaše podataka

Vaše podatke prikupljamo putem naših telefona, web stranice, formulara, aplikacija, javno dostupnih podataka neposredno u sjedištu društva ili na druge načine. Vaše podatke može nam dostaviti i treća osoba koja nam je povjerila uslugu izvršenja određenog posla. Tada smo obvezni Vaše podatke obrađivati u skladu sa pravilima privatnosti osoba koje su nam podatke ustupili na obradu.

6.Koliko dugo čuvamo Vaše podatke i na koji način odlučujemo o vremenu čuvanja:

Vaše osobne podatke čuvati ćemo za sve vrijeme trajanja ovog ugovornog odnosa ili sukladno propisima određenim rokovima za čuvanje pojedine dokumentacije, odnosno dok traje (postoji) naš legitimni interes.

Prilikom određivanja vremena čuvanja vaših osobnih vodimo se nastavno navedenim parametrima:

 • kod sklapanja ugovora, osobne podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja ugovora;
 • kod sudjelovanja u promotivnim ponudama, podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja promotivne prodaje
 • kod rješavanja upita ispitanika, za vrijeme rješavanja upita
 • kod izravnog marketinga  (osnova – privola), pohranjujemo osobne podatke dok ispitanik ne otkažete prijavu  ili ne zatražiti brisanje pretplate, ili po proteku  razdoblja neaktivnosti od 3 godine

U slučaju da su vaši podaci koji su obrađeni  u postupcima koji se vode pred nadležnim tijelima Voditelj obrade će čuvati podatke do pravomoćnosti odluka u postupcima koji su pokrenuti, a u kojima je kao dokaz bio korišten podatak prikupljen nadzornim uređajem Voditelja obrade  ili do nastupanja zastare za pokretanje navedenih postupaka. Voditelj obrade će izraditi kopiju osobnih podatka koje radi provođenja postupaka pred nadležnim tijelima bude dostavljao kao dokaz u postupku. Nakon proteka roka, uništiti ćemo prikupljene podatke na najprimjereniji  način – brisanjem sa nosača ili ako to ne bude bilo moguće nosače podataka ćemo uništiti  na zakonom predviđeni način kod za to ovlaštenih osoba ili će podatci biti anonimizirani  tako da ispitanici ne mogu biti identificirani. Nakon proteka roka koji je određen za pohrani  vaših podatka isti će biti brisani na primjeren način.

7.Vaša prava kao ispitanika:

Prije svega želimo vas uputiti da imate pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo vaše osobne podatke, te koja su vaša prava vezana uz obradu podataka.

Za ostvarenje prava koja su nadalje obrazložena, sve  sukladno propisima o zaštiti podataka, možete nam se obratit.

Vaša prava kao  ispitanika  vezano uz obradu podatka su slijedeća:  

Imate pravo pristupa:

 • Kao ispitanik imate pravo  pristupiti svojim osobnim podacima sukladno odredbama Opće uredbe.
 • U slučaju zlouporabe prava na pristup – primjerice ako su zahtjevi očigledno neutemeljeni, pretjerani ili učestali, možemo odbiti postupiti po vašem  zahtjevu ili je moguće naplati primjerene  naknade uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija.

Imate pravo zatražiti  ispravak:

Možete zatražiti ispravljanje osobnih podataka, ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje, ako su nepotpuni.

Ovlašteni ste tražiti  brisanje vaših osobnih podataka / pravo na zaborav kada vaši osobni podatci više nisu nužni u odnosu na svrhu za koje su obrađeni, ukoliko se obrada temelji na vašoj privoli, a vi ste privolu povukli i kada ne postoji pravna osnova  za obradu, ukoliko obrada predstavlja nesrazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese, ukoliko su podaci nezakonito  obrađivani, ukoliko to nalažu popisi.

Posebice vam napominjemo da gore navedeno pravo  ima ograničenja u slučajevima kada smo obvezani sukladno propisima ili temeljem našeg legitimnog ovlašteni, zadržati vaše osobne  podatke.

Možete zatražiti  ograničenje obrade:

Ovo pravo ograničava obradu vaših podataka, što znači da ih možemo pohranjivati, ali ih ne možemo upotrebljavati niti dodatno obrađivati.

Navedeno pravo vezano je uz ograničene okolnosti koje su određene  Općom uredbom o zaštiti podataka, i to u slučajevima kada:

 • osporavate točnost osobnih podataka na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita i vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • nisu nam više potrebni za obradu, ali ih vi zahtijevate radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava;
 • izjavili ste prigovor na obradu koja se temelji na našem legitimnom  interesu očekujući potvrdu o tome nadilaze li naši legitimni interesi vaše  razloge

Možete zatražiti prijenos Vaših podataka:

Možete zatražiti pomicanje,  kopiranje  ili prijenos podatak iz naše baze podataka u drugu bazu podataka, što za posljedicu  ne smije imati negativan utjecaj na prava slobode drugih.

Napominjemo kako se ovo pravo odnosi samo na podatke koje ste nam dali u strukturiranom obliku, temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Imate pravo povući  privolu  ukoliko se obrada temelji na istoj:

Privolu za obradu podataka možete  povući kad se obrada podataka temelji na vašoj privoli i to na jasan i nedvojben način.

Privolu možete povući  putem  www.guideforyou.info/zahtjevi/.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja.

Imate pravo podnijeti prigovor vezan uz način na koji obrađujemo vaše podatke nadzornom tijelu

Ukoliko smatrate da vam je na ikoji način možda povrijeđeno  koje pravo vezano uz zaštitu osobnih podataka, u cilju  ostvarivanja svojih prava podnijeti prigovor nadzornom  tijelu za zaštitu podataka – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, www.azop.hrazop@azop.hr.

 8.Obveza davanja osobnih podatka i posljedice uskrate:

Kada podatke dajete u svrhu izvršenja našeg ugovornog odnosa, navedeno  predstavlja ugovornu obvezu koja je nužna za zaključenje ugovornog odnosa. Prilikom sklapanja ugovora ukoliko ne želite  dati osobne podatke, neće biti moguće sklopiti ugovor.

Kada podatke dajete u svrhu marketinških aktivnosti, navedeno ne predstavlja ugovornu obvezu već se isti daju dobrovoljno temeljem – privole. Ne postojanje privole za obradu podatka u marketinške svrhe nema za posljedicu nemogućnost sklapanja ugovornog odnosa između nas. No u tom slučaju nećete imati informacije o pogodnostima koje može ostvariti vezano uz naše proizvode/usluge.

9.Mi štitimo vaše osobne podatke

Obvezni smo štititi osobne podatke i poduzimati potrebne mjere da bismo osigurali njihovu zaštitu sukladno propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podatka.

Ugovorno smo obvezali treće osobe sa kojim smo u poslovnom odnosu, a koji vrše obradu osobnih podataka temeljem tog poslovnog odnosa, na postupanje sukladno predmetnim propisima.

Učinili smo sve  kako bi primjereno zaštitili vaše  osobne podatke, te sa istima postupamo  striktno se pridržavajući pravila određenih u propisima, primjenjujući najnaprednije sigurnosne sustave i tehnike kako bi onemogućili neovlašteni pristup podacima.

Posebice napominjmo kako nije moguće u cijelosti i apsolutno osigurati siguran prijenos podataka putem  Interneta, stoga nismo u mogućnosti jamčiti apsolutnu sigurnost podataka poslanih na našu  stranicu.

 

Slijedom navedenoga vršite  svaki  prijenos podataka na vlastitu odgovornost.

GUIDE for YOU d.o.o.